Vrijdag 27 april - Koningsdag

10.30 uur Het terras is geopend

Het team van It Himsterhûs staat vanaf 10.30 uur voor u klaar!

It Himsterhûs trakteert traditiegetrouw op het eerste bakje

koffie en de Oranjevereniging vult dit aan met overheerlijk

stukje Oranjekoek. Het terras is bij mooi weer geopend en is er

muziek van Hâld Moed!

11.00 uur Vrijmarkt

Thuis alle kasten vol? Dit is je kans! Neem een kleed of een

campingtafel mee en verkoop je spullen in It Himsterhûs!

Misschien kom je zelf ook nog wat leuks tegen?

14 tot en met 17 juni: Dorpsfeesten Oosthem!