Zondag 19 juni

 

1330 uur

Tentdienst

Net als de bonte avond, de spelletjes voor de basisschoolkinderen op vrijdag en eigenlijk ook de hele zeskamp staat de tentdienst ‘krekt as foarhinne’ op het programma voor de zondagmiddag. Onder leiding van Drs. R. Tuitman en met de muzikale omlijsting van Hâld Moed sluiten we de Dorpsfeesten feestelijk – en dus in stijl – af. De opbrengst van de collecte gaat naar het door het bestuur van de Oranjevereniging gekozen goede doel Stichting Ambulance Wens.